Förordning (2010:1007) om lufttransporter

Departement
Justitiedepartementet L3
Utfärdad
2010-07-01
Ändring införd
SFS 2010:1007
Ikraft
2010-09-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om

  1. försäkringsplikten enligt 8 och 9 §§ lagen (2010:510) om lufttransporter, och
  2. skyldigheten att lämna in och visa upp bevis om försäkring enligt 18 § lagen om lufttransporter.

Ändringar

Förordning (2010:1007) om lufttransporter

Ikraftträder
2010-09-01