Förordning (2010:1137) om uppräkningsfaktorer vid beräkning av preliminära kommunalskattemedel för 2011

Departement
Finansdepartementet E2
Utfärdad
2010-09-30
Ändring införd
SFS 2010:1137
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Regeringen föreskriver att följande uppräkningsfaktorer ska användas vid beräkning av preliminära kommunalskattemedel för 2011 enligt 4 § lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.
InkomstårUppräkningsfaktor
20101,019
20111,011

Ändringar

Förordning (2010:1137) om uppräkningsfaktorer vid beräkning av preliminära kommunalskattemedel för 2011