Förordning (2010:1331) om skiktgränser för statlig inkomstskatt vid 2012 års taxering

Departement
Finansdepartementet S1
Utfärdad
2010-11-18
Ändring införd
SFS 2010:1331
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Regeringen fastställer enligt 65 kap. 5 § inkomstskattelagen (1999:1229) den nedre skiktgränsen till 383 000 kronor och den övre skiktgränsen till 548 300 kronor vid 2012 års taxering.

Ändringar

Förordning (2010:1331) om skiktgränser för statlig inkomstskatt vid 2012 års taxering