Upphävd författning

Förordning (2010:1485) om fastställande av minimipunktskatt på cigaretter för år 2011

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
2010-11-25
Ändring införd
SFS 2010:1485
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Regeringen fastställer enligt 2 § första stycket lagen (1994:1563) om tobaksskatt den mest efterfrågade priskategorin av cigaretter till 47 kronor och 50 öre per förpackning med 19 cigaretter. Minimipunktskatten på cigaretter enligt samma bestämmelse fastställs till 1 krona och 29 öre per cigarett för år 2011.

Ändringar

Förordning (2010:1485) om fastställande av minimipunktskatt på cigaretter för år 2011

Förordning (2010:1825) om upphävande av förordningen (2010:1485) om fastställande av minimipunktskatt på cigaretter för år 2011

Omfattning
upph.