Förordning (2010:1491) om handel med sälprodukter

Departement
Näringsdepartementet RSL
Utfärdad
2010-11-25
Ändring införd
SFS 2010:1491 i lydelse enligt SFS 2017:10
Ikraft
2011-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-04

1 §  Denna förordning kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1007/2009 av den 16 september 2009 om handel med sälprodukter och kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1850 av den 13 oktober 2015 om genomförandebestämmelser för Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1007/2009 om handel med sälprodukter. Förordning (2017:10).

2 § Har upphävts genom förordning (2017:10).

3 §  Statens jordbruksverk är den behöriga myndighet som ska utföra uppgifter enligt artikel 6.1 a i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1850. Förordning (2017:10).

4 §  Jordbruksverket får meddela verkställighetsföreskrifter som kompletterar verkställigheten av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1007/2009 och kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1850. Förordning (2017:10).

Ändringar

Förordning (2010:1491) om handel med sälprodukter

CELEX-nr
32010R0737
Ikraftträder
2011-01-01

Förordning (2017:10) om ändring i förordningen (2010:1491) om handel med sälprodukter

Omfattning
upph. 2 §; ändr. 1, 3, 4 §§
Ikraftträder
2017-03-01