Förordning (2010:1579) om arbetstid m.m. för flygpersonal inom civilflyget

Departement
Infrastrukturdepartementet RST TM
Utfärdad
2010-12-03
Ändring införd
SFS 2010:1579
Ikraft
2011-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-06-18

1 §  Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om avgifter för tillsyn enligt lagen (2005:426) om arbetstid m.m. för flygpersonal inom civilflyget.

Ändringar

Förordning (2010:1579) om arbetstid m.m. för flygpersonal inom civilflyget

Ikraftträder
2011-01-01