Förordning (2010:1906) om ränta på återbetalning för år 2011 enligt lagen (1996:1030) om underhållsstöd

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2010-12-16
Ändring införd
SFS 2010:1906
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Regeringen föreskriver att den ränta som enligt 36 § lagen (1996:1030) om underhållsstöd ska betalas på skuld som avser återbetalningsskyldighet enligt samma lag ska vara 1,9 procent för år 2011.

Ändringar

Förordning (2010:1906) om ränta på återbetalning för år 2011 enligt lagen (1996:1030) om underhållsstöd