Upphävd författning

Tillkännagivande (2010:1995) om staters tillträde till Luganokonventionen

Departement
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
2010-12-16
Ändring införd
SFS 2010:1995
Upphäver
Tillkännagivande (2009:1318) om staters tillträde till Luganokonventionen
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Den i Lugano den 30 oktober 2007 antagna konventionen om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område har tillträtts av följande parter.
PartDag för konventionens ikraftträdande i förhållande till parten
Danmark2010-01-01
Europeiska gemenskapen (numera
Europeiska unionen)2010-01-01
Norge2010-01-01
Schweiz2011-01-01

Ändringar

Tillkännagivande (2010:1995) om staters tillträde till Luganokonventionen

Ändring, SFS 2011:405

Omfattning
upph.