Upphävd författning

Förordning (2010:2004) om effektreserv

Version: 2014:213

Departement
Miljö- och energidepartementet
Utfärdad
2010-12-22
Ändring införd
SFS 2010:2004 i lydelse enligt SFS 2014:213
Ikraft
2011-03-16
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Denna förordning innehåller bestämmelser i anslutning till lagen (2003:436) om effektreserv.

2 §  Effektreserven ska uppgå till

  1. högst 1 750 megawatt under perioden den 16 mars 2011 till och med den 15 mars 2013,
  2. högst 1 500 megawatt under perioden den 16 mars 2013 till och med den 15 mars 2015,
  3. högst 1 000 megawatt under perioden den 16 mars 2015 till och med den 15 mars 2017, och
  4. högst 750 megawatt under perioden den 16 mars 2017 till och med den 15 mars 2020.

3 §  Den andel av effektreserven som skapas genom avtal om minskad elförbrukning ska vara minst 25 procent. Andelen får vara mindre i den utsträckning det saknas förutsättningar för sådana avtal med hänsyn till de anbud som har lämnats eller om det annars finns särskilda skäl. Förordning (2014:213).

Ändringar

Förordning (2010:2004) om effektreserv

Ikraftträder
2011-03-16

Förordning (2014:213) om ändring i förordningen (2010:2004) om effektreserv

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2014-06-01

Ändring, SFS 2016:423

Omfattning
upph.