Upphävd författning

Förordning (2010:282) om EU-miljömärket

Version: 2010:282

Departement
Justitiedepartementet KO
Utfärdad
2010-04-22
Ändring införd
SFS 2010:282
Ikraft
2010-06-01
Upphäver
Förordning (1994:1169) om europeisk miljömärkning
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Miljömärkning Sverige Aktiebolag är behörigt organ enligt artikel 4.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 66/2010 av den 25 november 2009 om ett EU-miljömärke.

2 §  Konsumentverket får meddela föreskrifter om vilka kriterier som i enlighet med Europeiska kommissionens beslutade åtgärder ska vara uppfyllda för att en produkt ska få märkas med EU-miljömärket.

Ändringar

Förordning (2010:282) om EU-miljömärket

CELEX-nr
32010R0066
Ikraftträder
2010-06-01

Ändring, SFS 2013:850

Omfattning
upph.