Upphävd författning

Förordning (1994:1169) om europeisk miljömärkning

Departement
Integrations- och jämställdhetsdepartementet KO
Utfärdad
1994-06-30
Ändring införd
SFS 1994:1169 i lydelse enligt SFS 1998:54
Ikraft
1994-08-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Övrigt
Bilagorna inte med här.

1 §  SIS Miljömärkning Aktiebolag är behörigt organ enligt artikel 9.1 i rådets förordning (EEG) nr 880/92 av den 23 mars 1992 om ett gemenskapsprogram för tilldelning av miljömärke. Förordning (1998:54).

2 §  Konsumentverket får meddela föreskrifter om vilka kriterier som i enlighet med Europeiska gemenskapernas kommissions eller Europeiska unionens råds beslut skall vara uppfyllda för att en produkt skall få märkas med EG:s miljömärke. Förordning (1996:465).

3 §  Föreskrifter om förfarandet för ansökan och tilldelning av EG:s miljömärke finns i den rådsförordning som anges i 1 §. Förordning (1994:1773).

[S2]Bilagorna inte med här.

Ändringar

Förordning (1994:1169) om europeisk miljömärkning

  Ikraftträder
  1994-08-01

Förordning (1994:1773) om ändring i förordningen (1994:1169) om europeisk miljömärkning

  Omfattning
  ändr. 1, 3 §§
  Ikraftträder
  1995-01-01

Förordning (1996:465) om ändring i förordningen (1994:1169) om europeisk miljömärkning

  Omfattning
  ändr. 2 §
  Ikraftträder
  1996-07-01

Förordning (1998:54) om ändring i förordningen (1994:1169) om europeisk miljömärkning

Förarbeten
Rskr. 1997/98:131, Prop. 1997/98:1, Bet. 1997/98:NU1
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
1998-04-01

Ändring, SFS 2010:282

Omfattning
upph.