Förordning (2011:1012) om avgifter för Lantmäteriets handläggning av vissa ärenden om dödande av förkommen handling

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2011-09-08
Ändring införd
SFS 2011:1012
Ikraft
2011-10-20
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  För Lantmäteriets handläggning av ärenden enligt lagen (2011:900) om dödande av förkommen handling tas en avgift ut med 500 kr. Avgiften ska betalas när ansökan ges in. Den betalas inte tillbaka om handläggningen av ärendet har påbörjats.

Ändringar

Förordning (2011:1012) om avgifter för Lantmäteriets handläggning av vissa ärenden om dödande av förkommen handling

Ikraftträder
2011-10-20