Förordning (2011:1015) om prisbasbelopp och förhöjt prisbasbelopp för år 2012

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2011-09-08
Ändring införd
SFS 2011:1015
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Regeringen fastställer prisbasbeloppet och det förhöjda prisbasbeloppet enligt 2 kap.68 §§socialförsäkringsbalken till 44 000 kronor respektive 44 900 kronor för år 2012.

Ändringar

Förordning (2011:1015) om prisbasbelopp och förhöjt prisbasbelopp för år 2012