Förordning (2011:1016) om inkomstindex för år 2012

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2011-09-08
Ändring införd
SFS 2011:1016
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Regeringen fastställer inkomstindexet enligt 58 kap.1012 §§socialförsäkringsbalken till 149,32 för år 2012.

Ändringar

Förordning (2011:1016) om inkomstindex för år 2012