Förordning (2011:1017) om balanstal för år 2012

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2011-09-08
Ändring införd
SFS 2011:1017
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Regeringen fastställer balanstalet enligt 58 kap.1420 §§socialförsäkringsbalken till 1,0024 för år 2012.

Ändringar

Förordning (2011:1017) om balanstal för år 2012