Förordning (2011:1018) om balansindex för år 2012

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2011-09-08
Ändring införd
SFS 2011:1018
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Regeringen fastställer balansindexet enligt 58 kap.22-24 §§socialförsäkringsbalken till 140,45 för år 2012.

Ändringar

Förordning (2011:1018) om balansindex för år 2012