Förordning (2011:1019) om inkomstbasbelopp för år 2012

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2011-09-08
Ändring införd
SFS 2011:1019
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Regeringen fastställer inkomstbasbeloppet enligt 58 kap.26 och 27 §§socialförsäkringsbalken till 54 600 kronor för år 2012.

Ändringar

Förordning (2011:1019) om inkomstbasbelopp för år 2012