lagen.nu

Förordning (2011:1019) om inkomstbasbelopp för år 2012

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2011-09-08
Ändring införd
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16
Regeringen fastställer inkomstbasbeloppet enligt 58 kap. 26 och 27 §§ socialförsäkringsbalken till 54 600 kronor för år 2012.

Ändringar och övergångsbestämmelser

2011:1019

Officiell version (PDF)

Departement
Socialdepartementet
SFS-nummer
2011:1019
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation