Förordning (2011:1044) om uppräkningsfaktorer vid beräkning av preliminära kommunalskattemedel för 2012

Departement
Finansdepartementet E2
Utfärdad
2011-09-29
Ändring införd
SFS 2011:1044
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Regeringen föreskriver att följande uppräkningsfaktorer ska användas vid beräkning av preliminära kommunalskattemedel för 2012 enligt 4 § lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.
InkomstårUppräkningsfaktor
20111,023
20121,033

Ändringar

Förordning (2011:1044) om uppräkningsfaktorer vid beräkning av preliminära kommunalskattemedel för 2012

Tryckt format (PDF)