Försäkringskassans föreskrifter (2011:1106) om procenttal för ändring av vissa underhållsbidrag

Departement
Försäkringskassan
Utfärdad
2011-10-28
Ändring införd
SFS 2011:1106
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Försäkringskassan föreskriver med stöd av 1 § förordningen (1979:321) om ändring av vissa underhållsbidrag att de underhållsbidrag som avses i lagen (1966:680) om ändring av vissa underhållsbidrag ska höjas med 2 procent från och med den 1 februari 2012.

Ändringar

Försäkringskassans föreskrifter (2011:1106) om procenttal för ändring av vissa underhållsbidrag