Förordning (2011:1123) om skiktgränser för statlig inkomstskatt vid 2013 års taxering

Departement
Finansdepartementet S1
Utfärdad
2011-11-17
Ändring införd
SFS 2011:1123
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Regeringen fastställer enligt 65 kap. 5 § inkomstskattelagen (1999:1229) den nedre skiktgränsen till 401 100 kronor och den övre skiktgränsen till 574 300 kronor vid 2013 års taxering.

Ändringar

Förordning (2011:1123) om skiktgränser för statlig inkomstskatt vid 2013 års taxering