Upphävd författning

Förordning (2011:1206) om föreskrifter rörande en polismans rätt att besluta om förverkande

Departement
Justitiedepartementet L5
Utfärdad
2011-12-01
Ändring införd
SFS 2011:1206
Ikraft
2012-02-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Rikspolisstyrelsen får meddela närmare föreskrifter om en polismans rätt att besluta om förverkande enligt 3 § lagen (1986:1009) om förfarandet i vissa fall vid förverkande m.m.

Ändringar

Förordning (2011:1206) om föreskrifter rörande en polismans rätt att besluta om förverkande

Ikraftträder
2012-02-01

Ändring, SFS 2014:1104

Omfattning
upph.