Socialavgiftsförordning (2011:1263)

Departement
Finansdepartementet S1
Utfärdad
2011-12-01
Ändring införd
SFS 2011:1263
Ikraft
2012-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  Skatteverket får meddela föreskrifter om

  1. värdetabeller enligt 2 kap. 10 a § socialavgiftslagen (2000:980),
  2. värdering av bilförmån vid beräkning av arbetsgivaravgifter, och
  3. beräkning av utgifter i arbetet för bestämda yrkesgrupper enligt 2 kap. 21 § socialavgiftslagen.

Ändringar

Socialavgiftsförordning (2011:1263)

Ikraftträder
2012-01-01