Förordning (2011:1527) om ränta vid betalningsskyldighet för underhållsstöd för år 2012

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2011-12-15
Ändring införd
SFS 2011:1527
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Regeringen föreskriver att den ränta som enligt 19 kap. 47 § socialförsäkringsbalken ska betalas på skuld som avser betalningsskyldighet för underhållsstöd enligt samma balk ska vara 1,5 procent för år 2012.

Ändringar

Förordning (2011:1527) om ränta vid betalningsskyldighet för underhållsstöd för år 2012