Förordning (2011:1566) om ränta på studielån för 2012

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2011-12-15
Ändring införd
SFS 2011:1566
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Regeringen föreskriver att den ränta som ska betalas på studielån enligt 4 kap. 1 § andra stycket studiestödslagen (1999:1395) eller 8 kap. 2 § studiestödslagen (1973:349) jämförd med punkten 1 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till studiestödslagen (1999:1395) ska vara 1,5 procent för 2012.

Ändringar

Förordning (2011:1566) om ränta på studielån för 2012