Tillkännagivande (2011:405) om staters tillträde till Luganokonventionen

Departement
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
2011-03-31
Ändring införd
SFS 2011:405
Upphäver
Tillkännagivande (2010:1995) om staters tillträde till Luganokonventionen
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Den i Lugano den 30 oktober 2007 antagna konventionen om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område (2007 års Luganokonvention) har tillträtts av följande parter.
PartDag för konventionens ikraftträdande i förhållande till parten
Danmark2010-01-01
Europeiska gemenskapen (numera Europeiska unionen)2010-01-01
Island2011-05-01
Norge2010-01-01
Schweiz2011-01-01

Ändringar

Tillkännagivande (2011:405) om staters tillträde till Luganokonventionen