Förordning (2011:66) om tillämpning i fråga om Demokratiska folkrepubliken Korea av lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner

Departement
Utrikesdepartementet
Utfärdad
2011-01-27
Ändring införd
SFS 2011:66
Ikraft
2011-02-03
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

Genomförande av sanktioner

1 §  Lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner ska tillämpas i fråga om Demokratiska folkrepubliken Korea (Nordkorea) i enlighet med rådets beslut 2010/800/GUSP av den 22 december 2010 om restriktiva åtgärder mot Demokratiska folkrepubliken Korea och om upphävande av gemensam ståndpunkt 2006/795/GUSP.

Ändringar

Förordning (2011:66) om tillämpning i fråga om Demokratiska folkrepubliken Korea av lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner

Ikraftträder
2011-02-03