Förordning (2011:867) om flygplatsavgifter

Departement
Infrastrukturdepartementet RST TM
Utfärdad
2011-06-22
Ändring införd
SFS 2011:867 i lydelse enligt SFS 2017:308
Ikraft
2011-08-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-06-18

1 §  I denna förordning finns bestämmelser i anslutning till lagen (2011:866) om flygplatsavgifter. Förordning (2017:308).

2 §  Transportstyrelsen ska årligen offentliggöra en rapport som beskriver den verksamhet Transportstyrelsen bedrivit med stöd av lagen (2011:866) om flygplatsavgifter. Rapporten får lämnas i samband med Transportstyrelsens verksamhetsberättelse.

3 §  Transportstyrelsen prövar efter ansökan frågan huruvida en sammanslutning av flygplatser ska utses som ett flygplatsnät enligt lagen (2011:866) om flygplatsavgifter.

[S2]En sådan ansökan ska innehålla uppgift om vilka flygplatser som ingår i sammanslutningen och om vilka personer som ska ingå i flygplatsnätets ledningsenhet.

4 §  Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om avgifter för tillsyn enligt lagen (2011:866) om flygplatsavgifter. Förordning (2017:308).

5 §  Transportstyrelsen får meddela ytterligare föreskrifter för verkställigheten av lagen (2011:866) om flygplatsavgifter. Förordning (2017:308).

Ändringar

Förordning (2011:867) om flygplatsavgifter

CELEX-nr
32009L0012
Ikraftträder
2011-08-01

Förordning (2017:308) om ändring i förordningen (2011:867) om flygplatsavgifter

Omfattning
nuvarande 4 § betecknas 5 §; ändr. 1 §; ny 4 §
Ikraftträder
2017-06-01