Förordning (2011:977) med bemyndigande att meddela föreskrifter om avgifter för vissa ärenden om dödande av förkommen handling

Departement
Näringsdepartementet RSN
Utfärdad
2011-08-25
Ändring införd
SFS 2011:977 i lydelse enligt SFS 2017:609
Ikraft
2011-10-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-04

1 §  Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om avgifter för myndighetens handläggning av ärenden enligt lagen (2011:900) om dödande av förkommen handling. Avgifterna får bestämmas upp till full kostnadstäckning. Förordning (2017:609).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2011:977) med bemyndigande att meddela föreskrifter om avgifter för vissa ärenden om dödande av förkommen handling

Ikraftträder
2011-10-01

Förordning (2017:609) om ändring i förordningen (2011:977) med bemyndigande att meddela föreskrifter om avgifter för vissa ärenden om dödande av förkommen handling

Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2017.
  2. Bestämmelserna i den nya lydelsen ska dock tillämpas för tid från och med den 1 januari 2017.
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2017-08-01