Inaktuell version

Förordning (2011:978) om avgifter för vissa ärenden om dödande av förkommen handling

Version: 2011:978

Departement
Näringsdepartementet RS N
Utfärdad
2011-08-25
Ändring införd
SFS 2011:978
Ikraft
2011-10-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-04

1 §  I ett ärende enligt lagen (2011:900) om dödande av förkommen handling som avser dödande av en företagsinteckning eller ett företagsinteckningsbrev tas en ansökningsavgift ut med 750 kronor.

[S2]I ett ärende enligt lagen om dödande av förkommen handling som avser dödande av ett aktiebrev eller en handling vars uppvisande utgör villkor för att antecknas som innehavare av en rättighet på ett sådant konto som avses i lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument tas en ansökningsavgift ut med 950 kronor.

[S3]Avgiften ska betalas när ansökan ges in. Avgiften betalas inte tillbaka om handläggningen av ärendet har påbörjats.

Ändringar

Förordning (2011:978) om avgifter för vissa ärenden om dödande av förkommen handling

Ikraftträder
2011-10-01

Förordning (2016:81) om ändring i förordningen (2011:978) om avgifter för vissa ärenden om dödande av förkommen handling

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2016-03-01