Förordning (2012:113) om tillämpning i fråga om Libyen av lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner

Departement
Utrikesdepartementet
Utfärdad
2012-03-15
Ändring införd
SFS 2012:113
Ikraft
2012-03-22
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

Genomförande av sanktioner

1 §  Lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner ska tillämpas i fråga om Libyen i enlighet med rådets beslut 2011/137/GUSP av den 28 februari 2011 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Libyen.

Ändringar

Förordning (2012:113) om tillämpning i fråga om Libyen av lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner

Ikraftträder
2012-03-22