lagen.nu

Förordning (2012:558) om prisbasbelopp och förhöjt prisbasbelopp för år 2013

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2012-08-30
Ändring införd
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16
Regeringen fastställer prisbasbeloppet och det förhöjda prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6–8 §§ socialförsäkringsbalken till 44 500 kronor respektive 45 400 kronor för år 2013.

Ändringar och övergångsbestämmelser

2012:558

Tryckt format (PDF)

Departement
Socialdepartementet
SFS-nummer
2012:558
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation