Förordning (2012:558) om prisbasbelopp och förhöjt prisbasbelopp för år 2013

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2012-08-30
Ändring införd
SFS 2012:558
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Regeringen fastställer prisbasbeloppet och det förhöjda prisbasbeloppet enligt 2 kap.68 §§socialförsäkringsbalken till 44 500 kronor respektive 45 400 kronor för år 2013.

Ändringar

Förordning (2012:558) om prisbasbelopp och förhöjt prisbasbelopp för år 2013