Förordning (2012:559) om inkomstindex för år 2013

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2012-08-30
Ändring införd
SFS 2012:559
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Regeringen fastställer inkomstindexet enligt 58 kap.1012 §§socialförsäkringsbalken till 154,84 för år 2013.

Ändringar

Förordning (2012:559) om inkomstindex för år 2013