Förordning (2012:560) om balanstal för år 2013

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2012-08-30
Ändring införd
SFS 2012:560
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Regeringen fastställer balanstalet enligt 58 kap.1420 §§socialförsäkringsbalken till 1,0198 för år 2013.

Ändringar

Förordning (2012:560) om balanstal för år 2013