Förordning (2012:562) om inkomstbasbelopp för år 2013

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2012-08-30
Ändring införd
SFS 2012:562
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Regeringen fastställer inkomstbasbeloppet enligt 58 kap.26 och 27 §§socialförsäkringsbalken till 56 600 kronor för år 2013.

Ändringar

Förordning (2012:562) om inkomstbasbelopp för år 2013