Förordning (2012:669) om skiktgränser för statlig inkomstskatt för beskattningsåret 2013

Departement
Finansdepartementet S1
Utfärdad
2012-11-15
Ändring införd
SFS 2012:669
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Regeringen fastställer enligt 65 kap. 5 § inkomstskattelagen (1999:1229) den nedre skiktgränsen till 413 200 kronor och den övre skiktgränsen till 591 600 kronor för beskattningsåret 2013.

Ändringar

Förordning (2012:669) om skiktgränser för statlig inkomstskatt för beskattningsåret 2013