Lag (2012:674) om vissa äldre sedlars upphörande som lagliga betalningsmedel

Departement
Finansdepartementet B
Utfärdad
2012-11-15
Ändring införd
SFS 2012:674
Ikraft
2013-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Av Sveriges riksbank utgivna sedlar enligt nedan angivna författningar ska upphöra att vara lagliga betalningsmedel den 31 december 2013.
Sedlar på 1 000 kronor enligt Riksbankens föreskrifter (1989:818) om utgivande av sedlar på ett tusen kronor.
Sedlar på 50 kronor enligt Riksbankens föreskrifter (1996:66) om sedlar på femtio kronor.
Om inlösen av sedlar som upphört att vara lagliga betalningsmedel finns bestämmelser i 5 kap. 4 § lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank.

Ändringar

Lag (2012:674) om vissa äldre sedlars upphörande som lagliga betalningsmedel

Förarbeten
Rskr. 2012/13:22, Bet. 2012/13:FiU8
Ikraftträder
2013-01-01