Förordning (2012:821) om ränta vid betalningsskyldighet för underhållsstöd för år 2013

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2012-12-06
Ändring införd
SFS 2012:821
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Regeringen föreskriver att den ränta som enligt 19 kap. 47 § socialförsäkringsbalken ska betalas på skuld som avser betalningsskyldighet för underhållsstöd enligt samma balk ska vara 1,3 procent för år 2013.

Ändringar

Förordning (2012:821) om ränta vid betalningsskyldighet för underhållsstöd för år 2013