Upphävd författning

Förordning (2013:1010) om stöd vid korttidsarbete

Departement
Finansdepartementet S1
Utfärdad
2013-12-05
Ändring införd
SFS 2013:1010
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2021-01-04

Tillämpningsområde

1 §  Denna förordning gäller vid tillämpning av lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete.

Ansökan om preliminärt stöd

2 §  En ansökan om preliminärt stöd enligt 18 § lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete ska innehålla uppgifter om

  1. den ansökande arbetsgivaren,
  2. huruvida arbetsgivaren är bunden av ett sådant kollektivavtal som avses i 15 § lagen om stöd vid korttidsarbete,
  3. huruvida förutsättningarna för stöd är uppfyllda, och
  4. det belopp som begärs.

Anmälan om avstämning

3 §  En anmälan om avstämning enligt 29 § lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete ska innehålla uppgifter om

  1. arbetsgivaren,
  2. det eventuella belopp som begärs, och
  3. det eventuella belopp som arbetsgivaren är skyldig att betala.

Belopp

4 §  Det gränsbelopp som avses i 4 § 2 lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete ska vara 40 000 kronor.

Bemyndigande

5 §  Skatteverket får meddela ytterligare föreskrifter om verkställigheten av lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete och föreskrifter om verkställigheten av denna förordning.

Ändringar

Ändring, SFS 2020:208

Omfattning
upph.