Förordning (2013:1019) om ränta vid betalningsskyldighet för underhållsstöd för år 2014

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2013-12-05
Ändring införd
SFS 2013:1019
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Regeringen föreskriver att den ränta som enligt 19 kap. 47 § socialförsäkringsbalken ska betalas på skuld som avser betalningsskyldighet för underhållsstöd enligt samma balk ska vara 1,2 procent för år 2014.

Ändringar

Förordning (2013:1019) om ränta vid betalningsskyldighet för underhållsstöd för år 2014