Upphävd författning

Förordning (2013:352) om anmälningsskyldighet vid utstationering av arbetstagare

Departement
Arbetsmarknadsdepartementet ARM
Utfärdad
2013-05-23
Ändring införd
SFS 2013:352
Ikraft
2013-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Bestämmelser om anmälningsskyldighet vid utstationering av arbetstagare finns i 1020 §§ lagen (1999:678) om utstationering av arbetstagare.

2 §  Denna förordning är meddelad med stöd av följande bemyndiganden:

[S2]I övrigt stöder sig förordningen på 8 kap. 7 § regeringsformen.

3 §  En anmälan enligt lagen (1999:678) om utstationering av arbetstagare ska göras skriftligen till Arbetsmiljöverket. Anmälan får överföras elektroniskt till Arbetsmiljöverket.

4 §  En anmälan om utstationering ska innehålla uppgifter om

 1. arbetsgivarens namn, postadress och hemvist,
 2. namn, personnummer eller, om sådant saknas, födelsedatum, postadress, telefonnummer och e-postadress till en behörig ställföreträdare för arbetsgivaren,
 3. den typ av tjänst eller tjänster som ska utföras i Sverige,
 4. planerad tidsperiod för tjänstens eller tjänsternas utförande i Sverige,
 5. den eller de platser i Sverige där tjänsten eller tjänsterna ska utföras, och
 6. namn och personnummer eller, om sådant saknas, födelsedatum för de arbetstagare som ska utstationeras till Sverige.

5 §  En anmälan om kontaktperson ska innehålla uppgifter om kontaktpersonens

 1. namn,
 2. personnummer, eller om sådant saknas, födelsedatum,
 3. postadress i Sverige,
 4. telefonnummer, och
 5. e-postadress.

[S2]6 § En arbetsgivare som ska betala sanktionsavgift enligt 14 § första stycket lagen (1999:678) om utstationering av arbetstagare eller som överträder bestämmelserna i 4 eller 5 § denna förordning, ska betala en sanktionsavgift på 20 000 kronor.

Ändringar

Förordning (2013:352) om anmälningsskyldighet vid utstationering av arbetstagare

Ikraftträder
2013-07-01

Ändring, SFS 2017:319

Omfattning
upph.