Förordning (2013:53) med särskilda bestämmelser om ersättning av allmänna medel för inställelse till en muntlig förhandling vid Ersättningsnämnden

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2013-02-14
Ändring införd
SFS 2013:53
Ikraft
2013-03-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  Vid beräkning av ersättning av allmänna medel för inställelse till en muntlig förhandling vid Ersättningsnämnden tillämpas bestämmelserna i förordningen (1982:805) om ersättning av allmänna medel till vittnen, m.m. Därvid ska

  1. den som söker ersättning enligt 1 § lagen (2012:663) om ersättning på grund av övergrepp eller försummelser i samhällsvården av barn och unga i vissa fall eller ställföreträdare för honom eller henne jämställas med enskild part eller ställföreträdare för sådan enligt 7 § 3 i den förordningen, och
  2. sakkunnig jämställas med sakkunnig enligt 9 § 1 i den förordningen.

Ändringar

Förordning (2013:53) med särskilda bestämmelser om ersättning av allmänna medel för inställelse till en muntlig förhandling vid Ersättningsnämnden

Ikraftträder
2013-03-01