Förordning (2013:715) om prisbasbelopp och förhöjt prisbasbelopp för år 2014

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2013-08-29
Ändring införd
SFS 2013:715
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Regeringen fastställer prisbasbeloppet och det förhöjda prisbasbeloppet enligt 2 kap.68 §§socialförsäkringsbalken till 44 400 kronor respektive 45 300 kronor för år 2014.

Ändringar

Förordning (2013:715) om prisbasbelopp och förhöjt prisbasbelopp för år 2014