Förordning (2013:716) om inkomstindex för år 2014

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2013-08-29
Ändring införd
SFS 2013:716
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Regeringen fastställer inkomstindexet enligt 58 kap.1012 §§socialförsäkringsbalken till 155,61 för år 2014.

Ändringar

Förordning (2013:716) om inkomstindex för år 2014