Förordning (2013:717) om balanstal för år 2014

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2013-08-29
Ändring införd
SFS 2013:717
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Regeringen fastställer balanstalet enligt 58 kap.1420 §§socialförsäkringsbalken till 0,9837 för år 2014.

Ändringar

Förordning (2013:717) om balanstal för år 2014