Förordning (2013:718) om balansindex för år 2014

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2013-08-29
Ändring införd
SFS 2013:718
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Regeringen fastställer balansindexet enligt 58 kap.2224 §§socialförsäkringsbalken till 146,84 för år 2014.

Ändringar

Förordning (2013:718) om balansindex för år 2014