Förordning (2013:719) om inkomstbasbelopp för år 2014

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2013-08-29
Ändring införd
SFS 2013:719
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Regeringen fastställer inkomstbasbeloppet enligt 58 kap.26 och 27 §§socialförsäkringsbalken till 56 900 kronor för år 2014.

Ändringar

Förordning (2013:719) om inkomstbasbelopp för år 2014