Förordning (2013:792) om fastställande av omräknade belopp för vägavgift för år 2014

Departement
Finansdepartementet S2
Utfärdad
2013-10-24
Ändring införd
SFS 2013:792
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

SFS 2013:792 Utkom från trycket den 5 november 2013

Förordning om fastställande av omräknade belopp för vägavgift för år 2014;
utfärdad den 24 oktober 2013.
Regeringen fastställer enligt 23 § tredje stycket lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon avgiften till följande belopp för år 2014.
Fordon som inte uppfyller de av Europeiska gemenskapen fastställda kraven i rådets direktiv 88/77/EEG av den 3 december 1987 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om åtgärder mot utsläpp av gasformiga föroreningar från dieselmotorer som används i fordon i dess lydelse enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 96/1/EG av den 22 januari 1996 om ändring av direktiv 88/77/EEG.
Antal axlarAvgift per årAvgift per månadAvgift per veckaAvgift per dag
högst 3 axlar8 134 kronor813 kronor220 kronor67 kronor
4 eller fler axlar13 133 kronor1 313 kronor 347 kronor67 kronor
Fordon med de egenskaper som anges i rad A i tabellen i punkt 8.3.1.1 i bilaga I till direktiv 88/77/EEG i dess lydelse enligt direktiv 96/1/EG.
Antal axlarAvgift per årAvgift per månadAvgift per veckaAvgift per dag
högst 3 axlar7 202 kronor720 kronor194 kronor67 kronor
4 eller fler axlar11 862 kronor1 186 kronor 313 kronor67 kronor
Fordon med de egenskaper som anges i rad B i tabellen i punkt 8.3.1.1 i bilaga I till direktiv 88/77/EEG i dess lydelse enligt direktiv 96/1/EG eller fordon som uppfyller högre ställda krav i senare lydelse.
Antal axlarAvgift per årAvgift per månadAvgift per veckaAvgift per dag
högst 3 axlar6 354 kronor635 kronor169 kronor67 kronor
4 eller fler axlar10 591 kronor1 059 kronor 279 kronor67 kronor
Avgift vid återbetalning av vägavgift tas ut med 211 kronor.

Ändringar

Förordning (2013:792) om fastställande av omräknade belopp för vägavgift för år 2014

CELEX-nr
32005L0055