Lag (2014:1030) om vissa sedlars upphörande som lagliga betalningsmedel

Departement
Finansdepartementet B
Utfärdad
2014-07-10
Ändring införd
SFS 2014:1030 i lydelse enligt SFS 2022:1585
Ikraft
2015-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2023-04-01

1 §  Av Sveriges riksbank utgivna sedlar enligt följande författningar ska upphöra att vara lagliga betalningsmedel vid utgången av juni 2016:

  1. sedlar på 20 kronor enligt Riksbankens föreskrifter (1997:671) om sedlar på tjugo kronor,
  2. sedlar på 50 kronor enligt Riksbankens föreskrifter (2006:31) om sedlar på femtio kronor,
  3. sedlar på 1 000 kronor enligt Riksbankens föreskrifter (2006:30) om sedlar på ett tusen kronor.

[S2]Av Sveriges riksbank utgivna sedlar enligt följande författningar ska upphöra att vara lagliga betalningsmedel vid utgången av juni 2017:

  1. sedlar på 100 kronor enligt Riksbankens föreskrifter (2001:713) om sedlar på etthundra kronor,
  2. sedlar på 500 kronor enligt Riksbankens föreskrifter (2001:714) om sedlar på femhundra kronor.

[S3]Bestämmelser om inlösen av sedlar som upphört att vara lagliga betalningsmedel finns i lagen (2022:1568) om Sveriges riksbank. Lag (2022:1585).

Ändringar

Lag (2014:1030) om vissa sedlars upphörande som lagliga betalningsmedel

Förarbeten
Rskr. 2013/14:384, Bet. 2013/14:FiU12
Ikraftträder
2015-01-01

Lag (2022:1585) om ändring i lagen (2014:1030) om vissa sedlars upphörande som lagliga betalningsmedel

Förarbeten
Rskr. 2022/23:24, Prop. 2021/22:41, Bet. 2022/23:KU8
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2023-01-01