Lag (2014:1031) om vissa mynts upphörande som lagliga betalningsmedel

Departement
Finansdepartementet B
Utfärdad
2014-07-10
Ändring införd
SFS 2014:1031
Ikraft
2015-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Av Sveriges riksbank utgivna mynt enligt nedan angivna författningar ska upphöra att vara lagliga betalningsmedel vid utgången av juni 2017.
Mynt på 1-krona som präglats med stöd av lagen (1873:31) om rikets mynt och lagen (1970:1028) om rikets mynt samt Riksbankens föreskrifter (1989:61) om rikets mynt, Riksbankens föreskrifter (1999:798) om mynt på en krona med anledning av millenniumskiftet, Riksbankens föreskrifter (2008:860) om mynt på en krona med specialprägling med anledning av 200-årsminnet av freden 1809 då Finland skiljdes från Sverige och Riksbankens föreskrifter (2013:160) om mynt på en krona med specialprägling med anledning av Hans Majestät Konungens 40-årsjubileum som statschef.
Mynt på 2-kronor som präglats med stöd av lagen (1873:31) om rikets mynt.
Mynt på 5-kronor som präglats med stöd av lagen (1873:31) om rikets mynt och lagen (1970:1028) om rikets mynt samt Riksbankens föreskrifter (1989:61) om rikets mynt.

Ändringar

Lag (2014:1031) om vissa mynts upphörande som lagliga betalningsmedel

Förarbeten
Rskr. 2013/14:384, Bet. 2013/14:FiU12
Ikraftträder
2015-01-01