Riksbankens föreskrifter (1999:798) om mynt på en krona med anledning av millenniumskiftet

Departement
Riksbanken
Utfärdad
1999-10-15
Ändring införd
SFS 1999:798
Ikraft
1999-12-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Fullmäktige i Riksbanken föreskriver med stöd av 5 kap. 1 § lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank, att ett mynt på en krona med anledning av millenniumskiftet skall ges ut samt att myntet skall ha följande storlek, beskaffenhet och utseende.

1 §  Med anledning av millenniumskiftet skall ett mynt med nominellt värde på en krona ges ut.

2 §  Myntet skall tillverkas i en legering av 75 % koppar och 25 % nickel. Myntet skall ha en vikt av 7,0 gram och en diameter av 25,0 mm.

3 §  Vid uppvägning av det antal mynt som närmast motsvarar ett kilogram får myntens genomsnittliga vikt avvika med högst 2 % från den vikt som mynten skall ha enligt 2 §.

4 §  Myntet skall ha följande prägel.

[S2]På framsidan Konung Carl XVI Gustafs porträtt i profil omgivet av upptill "KUNG CARL XVI GUSTAF" och nedtill "SVERIGE" * år 2000".

[S3]På frånsidan Konung Carl XVI Gustafs krönta namnschiffer med omskriften upptill "FÖR SVERIGE I TIDEN" omgivet till vänster av ett "E" som anger myntningsorten och till höger av ett "B" som är begynnelsebokstaven i riksbankschefens efternamn samt nedtill "1 KRONA".

[S4]Randen skall vara räfflad.

Ändringar

Riksbankens föreskrifter (1999:798) om mynt på en krona med anledning av milleniumskiftet

Ikraftträder
1999-12-01